Terug naar de homepage

Veel gestelde vragen

De Maatschappelijke Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften in de vorm van vraag en aanbod aan elkaar worden gekoppeld. Bedrijven, serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden ontmoeten elkaar en sluiten matches. Wat de een biedt, is voor de ander zeer gewenst. De matches hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit.
Met een gesloten beurs wisselen organisaties onderling diensten en goederen uit.
Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnership ontstaat.
De organisatie van de Maatschappelijke Beursvloer is in handen van Stuurgroep Maatschappelijke Beursvloer Rijnwoude.

Wat kost deelname aan de Beursvloer?
Deelname aan de Beursvloer Rijnwoude is gratis. Er kunnen maximaal 2 personen per organisatie deelnemen. De uitvoering van de match kost u natuurlijk wel tijd of materialen. Het ligt aan de match hoeveel u hierin investeert en wat het u oplevert.

Wie mogen meedoen aan de Beursvloer?
Alle maatschappelijke organisaties en bedrijven uit Rijnwoude. Een landelijke organisatie met een afdeling in Rijnwoude, is ook welkom. Het organisatiecomité heeft wel het recht om, zonder opgave van reden, deelname aan Beursvloer Rijnwoude te weigeren.

Zijn wij een maatschappelijke organisatie of een bedrijf?
Voor de Beursvloer Rijnwoude geldt:

  • Maatschappelijke organisatie: een organisatie met een maatschappelijke functie die geen winst maakt (bijvoorbeeld een vereniging, stichting of club).
  • Bedrijf: elke organisatie met een winstoogmerk.

Kan ik zomaar bij de Beursvloer Rijnwoude langskomen?
De Beursvloer is geen openbaar evenement. U heeft toegang tot de Beursvloer als u zich hiervoor heeft aangemeld, u gaat ‘handelen’ op de Beursvloer (u heeft bij ons aangegeven wat uw vraag en uw aanbod is) en u heeft van ons een bevestiging van deelname ontvangen.

Gezien de ‘setting’ van het evenement, het korte tijdsbestek en de beperkte ruimte is het helaas niet mogelijk om bezoekers bij de Beursvloer te ontvangen.

Waarom als bedrijf deelnemen aan de Beursvloer?
Omdat u invulling wilt geven aan de doelstellingen voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen van uw bedrijf. Uw bedrijf is méér dan een winstmakende organisatie, uw bedrijf is een onderdeel van de maatschappij en daar kunt u via de Beursvloer iets voor doen. Op de Beursvloer is het is niet alleen géven, u krijgt er altijd iets voor terug: een leuk tegenaanbod, een mogelijk blijvend samenwerkingsverband, kennis en contacten met organisaties met diverse achterban. Bovendien is de Beursvloer een feestje om mee te maken.

Hoeveel organisaties doen er mee?
Dat is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Wij werven actief en letten op een goede verhouding tussen het aantal aanwezige bedrijven en maatschappelijke organisaties. Mocht de verhouding scheef lopen, dan kan het zijn dat wij uw organisatie op de wachtlijst plaatsen. Uiteraard wordt u hierover geïnformeerd.

Wat is een match?
Heeft u op de Beursvloer iemand gevonden die u kan helpen met uw vraag en gebruik maakt van uw aanbod, dan heeft u een match. Elke match wordt ter plekke vastgelegd op een matchformulier. De notaris bevestigt de match door elke match te ondertekenen. U kunt meerdere matches maken met diverse organisaties / bedrijven. U maakt zelf afspraken met de tegenpartij over de uitvoering van de match.

Hoe kan ik iemand vinden op de Beursvloer?
Op de Beursvloer lopen alle deelnemers rond, er zijn géén stands. Elke deelnemer heeft een badge en u gaat dus zelf op zoek naar diegene die u wilt spreken. Er lopen ook ´hoekmannen/vrouwen rond. U kunt hen aanspreken en kenbaar maken wat of wie u zoekt. Zij vertegenwoordigen ieder een groep deelnemers en hebben als doel zoveel mogelijk matches te faciliteren. Als u de juiste persoon dan nog niet heeft gevonden, kan de spreekstalmeester op de zeepkist u ook nog helpen.

Hoe kan ik mijn organisatie of bedrijf profileren op de Beursvloer?
U kunt zich herkenbaar maken met kleding: een shirt met logo, bedrijfskleding of iets anders opvallends toevoegen aan uw outfit. Hoe herkenbaarder u bent, hoe eerder u een match zult kunnen maken. Maar niets moet, alles mag.

Zijn vraag en aanbod vooraf bekend?
Vlak voor de Beursvloer ontvangt u een overzicht van alle deelnemers (bedrijven en maatschappelijke organisaties) inclusief hun vraag en aanbod. Met behulp van deze lijst, kunt u zich goed voorbereiden met welke organisaties u op de Beursvloer in contact wilt komen en wilt matchen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar laat u ook verrassen door spontane ontmoetingen op de Beursvloer. Klik hier voor de deelnemerslijst.

Vanuit mijn bedrijf/organisatie zie ik geen mogelijkheden. Zie ik iets over het hoofd?
Wij denken graag met u mee over het aanbod en de vraag voor uw bedrijf of maatschappelijke organisatie. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt! Neem contact met ons op via info@beursvloerrijnwoude.nl.

Ik zoek als maatschappelijke organisatie sponsors/donateurs op de Beursvloer, kan dat?
De Beursvloer is niet bedoeld om sponsors of donateurs te werven. De Beursvloer is alleen bedoeld voor vraag/aanbod op het gebied van Kennis en Kunde, Handen, Materiaal en Andere ideeën. Het is daarom niet toegestaan tijdens de Beursvloer om financiële bijdragen te vragen.

Wanneer is de Beursvloer?
De Rijnwoudse Beursvloer zal plaatsvinden op 16 maart 2017 in het Atrium van de Rabobank Groene Hart Noord aan de Flemingweg 8, 2408 AV in Alpen aan den Rijn. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, houden wij u op de hoogte.

Wat is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen?
Een bedrijf dat zijn middelen, menskracht of kennis en kunde inzet voor de (lokale) samenleving, doet aan maatschappelijk betrokken ondernemen. Maatschappelijk betrokken ondernemen wint snel aan populariteit. Het bezorgt een bedrijf een positief imago en het betekent vaak het aanboren van nieuwe markten en netwerken. Het is inspirerend en vernieuwend voor zowel de bedrijven en hun werknemers als voor de maatschappelijke instellingen om duurzame relaties met elkaar aan te gaan.

Bedrijven die hun werknemers stimuleren zich in te zetten voor de (lokale) samenleving bevorderen trots en betrokkenheid bij hun werknemers. Het betekent een enorme verruiming van hun blikveld, hetgeen ook de onderneming weer ten goede komt. Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) levert vooral winst op als het gekoppeld wordt aan bedrijfsdoelstellingen. Betrokken ondernemers en hun werknemers leveren hun bijdrage aan het leefbaarder maken en houden van de (lokale) samenleving.

Tot welke datum kan ik inschrijven?
De datum voor 2017 is nog niet bekend.

De verschillende vormen van maatschappelijk betrokken ondernemen:

Materiaal
Bedrijven stellen bijvoorbeeld meubilair, voedsel, transportmiddelen, apparatuur, goederen, bouwmateriaal of faciliteiten gratis ter beschikking aan maatschappelijke organisaties.

Handen
Bedrijven steken de handen uit de mouwen voor maatschappelijke doelen. Denk hierbij aan het opknappen van speeltuinen, schoolpleinen, projecten in de natuur, het organiseren van een dagje uit voor kinderen uit de buurt, etc. Sommige bedrijven hebben jaarlijks een projecten dag waar ze met alle medewerkers op verschillende locaties aan de slag gaan. Of bedrijven gaan een langdurig samenwerkingsverband aan met een maatschappelijke organisatie.

Kennis en Kunde
Maatschappelijke organisaties hebben vaak weinig budget voor training en opleiding. Bedrijven kunnen hun eigen kennis en ervaring ter beschikking stellen. Denk hierbij aan vakgebieden als financiën, bouwkundig advies, marketing, etc.

Andere ideeën

Wellicht heeft u zelf een idee wat niet onder de bovenstaande drie noemers valt.
U stelt bijvoorbeeld uw netwerk te beschikking om de doelen van een maatschappelijke organisatie te helpen verspreiden.

Deelname aan de Beursvloer Rijnwoude is gratis.
U kunt met 2 personen deelnemen.

Direct inschrijven