Terug naar homepage

Wie zitten er achter de beursvloer?

De eerste die enthousiast werd voor het idee van een Maatschappelijke Beursvloer in Rijnwoude,
was Jos Timmermans van Actief Rijnwoude. Hij ging met het plan ‘de boer op’ en vond al snel aansluiting bij anderen.
Er werd een Stuurgroep gevormd met:

Habeko wonen wil graag haar bewoners naast een goede woning ook graag helpen bij een prettige woonomgeving.

De beursvloer brengt organisaties en mensen in de dorpen bij elkaar. Op deze wijze vindt versterking plaats van de onderlinge samenhang.  Wij noemen dat de “kracht van klein”.  Daarom ondersteunen wij graag de maatschappelijke beursvloer.  Het enthousiasme waarmee alle initiatiefnemers met elkaar samen werken, maakt dat ik verwacht dat de beursvloer een groot succes wordt.

Martin Bogerd, directeur HaBeKo Wonen

Toen wij uitgelegd kregen wat een maatschappelijke beursvloer inhoudt, was het eerste dat in ons opkwam: dat doen we al. Sinds een jaar of zeven organiseert de Winkeliersvereniging Da Costa jaarlijks de kinderuitmarkt voor verenigingen, stichtingen en kleine bedrijfjes die activiteiten voor en met kinderen organiseren. Dit op basis van een soortgelijk principe als de maatschappelijke beursvloer, Alle reden om als winkeliersvereniging mee te werken aan deze Maatschappelijke Beursvloer Rijnwoude. Voor de winkeliers in Hazerswoude-Rijndijk geldt het motto: betrokken en dichtbij. Dat willen zij waar mogelijk uitdragen.

Bernadette Verhoef en Astrid Teekens,
Winkeliersvereniging ‘Da Costa’

Rabobank Groene Hart Noord is een actieve bank in de regio en ziet het als belangrijke taak om klanten, bedrijven, gemeenten en verenigingen samen te brengen. Passend bij ons coöperatieve karakter delen we kennis en stellen we mensen, middelen en munten beschikbaar voor lokale initiatieven. We zijn dan ook trots dat we samen met leden van de stuurgroep hard hebben gewerkt aan de totstandkoming van de eerste lokale beursvloer. Op donderdagavond 28 januari zetten we de deuren van ons adviescentrum aan de Flemingweg open voor de eerste Beursvloer Rijnwoude. De Beursvloer is een mooie manier om bedrijven, verenigingen en andere lokale organisaties met elkaar in contact te brengen. Tijdens de beursvloer draait het om het netwerken, elkaar leren kennen en handelen vanuit maatschappelijk betrokkenheid. Er worden matches gemaakt op basis van een gesloten beurs voor het uitwisselen van kennis en kunde, materialen, helpende handen, creativiteit en faciliteiten. Vanuit die gedachte ondersteunt Rabobank Groene Hart Noord de Beursvloer Rijnwoude niet alleen vanuit het coöperatiefonds, maar ook door de inzet van mensen en middelen en investeren we in de werk-, woon en leefomgeving van onze klanten en leden. ‘Een aandeel in elkaar’ is niet voor niets onze pay-off.

Lees binnenkort waarom Rabobank Groene Hart Noord de Beursvloer belangrijk vindt …..

Lees binnenkort waarom Studio Alphen de Beursvloer belangrijk vindt …..

Lees binnenkort waarom Actief Rijnwoude de Beursvloer belangrijk vindt …..

Peter Remerij van pr-studio / reclameprodukten en Wilma Gertenaar van Gertenaar Communicatie
zijn samen verantwoordelijk voor de realisatie van de Beursvloer.
U kunt hen bereiken via info@beursvloerrijnwoude.nl of via de telefoon Peter: 06-53890895 / Wilma:06-10123199

Daarnaast hebben ook Foox Groothandelorganisatie en Medoclean
bijgedragen aan de realisatie van de beursvloer.

Deelname aan de Beursvloer Rijnwoude is gratis.
U kunt met 2 personen deelnemen.
De inschrijving sluit 26 januari 2016

Direct inschrijven